Financial Highlights

 

RM Million

2008

2009

2010

2011

2012

2013

 

2014

2015

2016

2017

2018

Revenue (RM' million)

791

1,105

1,139

1,208

1,634

2,237

2,552

2,358

2,534

3,393

3,111

Profit before tax (RM' million)

97

124

150

201

225

232

277

371

369

449

628

Profit after tax (RM' million)

82

102

125

160

182

185

229

285

301

373

528

Net earnings per share (sen)

1.6

2.0

2.6

3.3

3.7

4.0

4.4

5.5

5.7

6.9

9.1

Shareholders' equity (RM' million)

379

441

478

583

1,194

1,352

1,560

1,980

2,415

3,111

3,501

Return on shareholders' equity (%)

22

22

26

29

20

15

15

16

13

13

15

Dividend payment (RM’ million)

32

62

55

61

74

80

102

113

117

149

180

Net assets per share (sen)

8.2

9.5

10.3

12.6

25.0

27.8

31.8

39.8

46.7

57.8

62.1